MaaS-TRAINER

Privacyverklaring

Verzameling & verwerking van deelnemersgegevens in dit onderzoek

De gegevens die wij verzamelen in het onderzoek worden gebruikt om beter te begrijpen welke voorkeuren en motivaties meespelen bij deelnemers in hun keuze voor investeringen op het gebied van mobiliteit, vervoer en infrastructuur.  

De gegevens  van deelnemers worden in een beveiligde omgeving opgeslagen, waar alleen de onderzoekers toegang tot hebben. Ook worden deze aangepast zodat individuele personen niet herkend kunnen worden (gegevens worden gedepersonaliseerd).  Na afloop van het onderzoek blijft de gedepersonaliseerde dataset tot 10 jaar voor toekomstig onderzoek beschikbaar.  

De resultaten van het onderzoek kunnen worden gepubliceerd in academische tijdschriften en/of gedeeld worden met andere onderzoekers of publieke instanties voor verder onderzoek of beleidsvorming. Ook wordt een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met de gemeente Rotterdam ten behoeve van toekomstig beleid. 

 Voorwaarden voor deelname 

Deelname aan dit onderzoek is mogelijk voor inwoners van de gemeente Rotterdam van 18 jaar of ouder en is altijd vrijwillig.

Vragen? 

Voor vragen of opmerkingen over dit onderzoek kunt u contact met de onderzoekers opnemen via MAAS@uu.nl. Voor vragen over uw rechten & privacy kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van de Universiteit Utrecht via privacy@uu.nl.